แต่งกิ่งมะม่วงอย่างนี้ ดีไหมครับ อยากรู้วิธีการแต่งกิ่งที่ถูกต้อง ขอคำแนะนำด้วยครับ

แต่งกิ่งมะม่วงอย่างนี้ ดีไหมครับ
อยากรู้วิธีการแต่งกิ่งที่ถูกต้อง
ขอคำแนะนำด้วยครับ

3 Likes

แต่งกิ่งมะม่วงอย่างนี้ ดีไหมครับอยากรู้วิธีการแต่งกิ่งที่ถูกต้องขอคำแนะนำด้วยครับ

แบบนี้แต่งแบบทำสาวลึกไปหน่อย

หลัการตัดแต่งกิ่ง

2.การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล
2.1ประโยชน์
2.1.1 แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
2.1.2 อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น
2.1.3 ลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง
2.1.4 ลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร
2.1.5 ทำให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรง
2.1.6 เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น2.1.7กระตุ้นให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนพร้อมกันทำให้ออกดอกติดผลพร้อมกันง่ายต่อการจัดการผลิต
2.2 หลักการตัดแต่งกิ่ง
2.2.1.ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้างรูปที่ 1 โดยตัดชิดโคนกิ่ง
2.2.3.กิ่งไขว้กัน
2.2.4.กิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก รูปที่ 4
2.2.5.ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน รูปที่ ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ รูปที่5
2.2.6.ตัดแต่งกิ่งแซมหรือกิ่งกอตะไคร้ ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหารรูปที่6
2.2.7.กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก รูปที่ 7
2.2.9.หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา

ข.ช่วงเวลาที่เหมาะสม
1.การตัดแต่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มควรทำปีละครั้ง
2.ส่วนการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย

1 Like

ขอบคุณครับอาจารย์

พี่แต่งออกมาใบน้อยเกินไป อาจจะไม่พอเลี้ยงต้นนะคะ