วันนี้เจออาการใบทุเรียนไหม้ขอบใบและรอบขอบใบมีสีเหลือง ๆเท่าที่เคยรู้มาอีกไม่นานมันก็จะไหม้ไปเรื่อยครับ.ท่านใดพอมีวิธีแก้

วันนี้เจออาการใบทุเรียนไหม้ขอบใบและรอบขอบใบมีสีเหลือง ๆเท่าที่เคยรู้มาอีกไม่นานมันก็จะไหม้ไปเรื่อยครับ.ท่านใดพอมีวิธีแก้ไขให้บ้างครับขอคำแนะนำด้วยครับ

2 Likes

น่าจะขาดธาตุอาหารก่อนใบเลยเหลือง หรือพ่นสารอะไรไปบ้างหรือป่าว

1 Like

เป็นอาการเข้าทำลายของเชื้อรา สาเหตุโรคใบจุดขอบใบไหม้ ถ้าถ้ามีน้อยต้นและเริ่มเป็นใบเดียวก็เด็ดทิ้งแล้วเฝ้าดูอาการที่ใบในระยะเพสลาด
ถ้าเป็นมากใบและมากต้น แนวทางการจัดการ
๑.เมื่อพบการระบาดของโรค ควรตัดแต่งกิ่งที่ป็นโรค เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๒. กำจัดเศษซากพืช ที่ตัดแต่งกิ่งออกจากแปลงปลูกให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นแหล่งสะสมโรคและแหล่งแพร่กระจายโรค ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอากาศแล้งจัดๆ เศษซากพืชที่เป็นโรคเหล่านี้จะเป็นแหล่ง พักตัวของเชื้อสาเหตุโรคต่างๆ
๓. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

5 Likes

อาจารครับทุเรียนผมพึ่งปลูกได้เดื่อนเดียวไม่ทราบแคลเซียมโบรอนผมสามารกฉีดทางใบได้ไหมครับ.ขอบคุณครับ

เมื่อพืชตั้งตัวแล้ว การพ่นอาหารเสริมจะพ่นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ควรพิจารณาตามความจำเป็นเพราะ จะได้ไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต และนอกจากนั้นถ้าใช้ตามความจำเป็นแล้ว ควรพ่นเฉพาะในกลุ่มของปุ๋ย เพราะการเป็นประโยชน์จะได้เต็มที่ ไม่ควรพ่นร่วมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ขอบคุณครับอาจาร