เรียนถามปุ๋ยข้าวสูตรแตกกอควรใช้สูตรไหนครับ

เรียนถามปุ๋ยข้าวสูตรแตกกอควรใช้สูตรไหนครับ

5 Likes

16-16-8 คับ ถ้าไวแสงใส่ประมาณ 20-25 กก.ต่อไร่ นาแห้งป่าวคับ

2 Likes

นาหว่านแห้งครับ

ข้าวพันหอมปทุมธานีพึ่งฉีดยาคุมไปต้องทำอะไรต่อไป

1 Like

21.17.8ตาร
ซอยเมจ

1 Like

ขอบคุณครับ

16-20-0 คับ

1 Like

ขอบคุญครับ

20 8 20 สูตรเดียวจบเร่งการเจริญเติบโตแตกกอรับรวงหว่านบางๆแต่หว่านบ่อยครั้งไม่งั้นเป็นโรคไม้