ขออนุญาตสอบถามหน่อยค่ะ หน่อไม้มีลักษณะกาบนอกแห้งและข้างในเน่าเสียค่ะ อธิบายไม่ค่อยถูกค่ะ เลยถ่ายเป็นคลิป พอจะมีท่านไหนช่

ขออนุญาตสอบถามหน่อยค่ะ หน่อไม้มีลักษณะกาบนอกแห้งและข้างในเน่าเสียค่ะ อธิบายไม่ค่อยถูกค่ะ เลยถ่ายเป็นคลิป พอจะมีท่านไหนช่วยบอกสาเหตุและบอกวิธีแก้ไขหรือป้องกันได้บ้างคะ https://stream.mux.com/qp00r2USlVTUwEj4mn5sakSqdez9WVWVi4M4ERf6bazc.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/4k84uju75k.mp4&originalName=IMG_5505.MOV&muxAssetId=SovFeXN18oFvgnqqcp4ZIeZo5OeD75ozAYZgXWHQwcY

ให้น้ำช่วงแล้ง แล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอา ช่วงต้นฝนใส่ได้เลย ถ้าปุ๋ยเคมีก็เน้นตัวหน้า 15-0-0 หรือ 46-0-0 ก่อนหน้าได้ลองจัดการตามนี้หรือยัง