จากพื้นที่สวนจะทำให้เป็นพื้นที่นา โดนคนว่าบ้าบ้างแต่ก็จะลองทำ ทำนาหน้าโกดังข้าวปลูก

จากพื้นที่สวนจะทำให้เป็นพื้นที่นา โดนคนว่าบ้าบ้างแต่ก็จะลองทำ ทำนาหน้าโกดังข้าวปลูก

9 Likes

ขอหัยมีน้ำ ก้อพอคัฟ ผมเคยเหน ยุสวนจิตระดา วังพระเทพ เขาก้อทำนาหน้า โกดังข้าว ปลูกข้าว เพื่อ เกบไว้ ไปทำพิธี แลกนาขวัน ไม่บ้าคัฟ ขอหัยมีน้ำ คัฟ

เอาใจช่วยครับ
ขอให้มีข้าวกินใครจะว่าบ้าก็ชั่ง

ทำได้ครับ ไม่บ้า หว่านข้าวใสดิน รดน้ำมันยังขึ้น