อยากปลูพืชกินเอง ปลูผักบุ้ง ไม่ลงดิน ต้องทำอย่างไร บ้นจัดสรรค มันไม่เกลือดินให้ปลูกแล้ว

อยากปลูพืชกินเอง ปลูผักบุ้ง ไม่ลงดิน ต้องทำอย่างไร บ้นจัดสรรค มันไม่เกลือดินให้ปลูกแล้ว

1 Like

ลองปลูกในกระถางดูไหมคับ น่าจะดีแลง่ายใช้พื้นที่ไม่เยอะ

ปลูกในโอ่ง

ทำโต๊ะปลูก จะปลูกผักได้หลายชนิดหมุนเวียนกันปลูกจะช่วยป้องกันโรค/แมลง ได้ดีกว่าปลูกชนิดเดียวติดต่อกันหลายรอบครับ