ฆ่าปาล์มน้ำมัน ปัจุจบันใช้อะไรแทนพาราคอตได้ครับ

ฆ่าปาล์มน้ำมัน ปัจุจบันใช้อะไรแทนพาราคอตได้ครับ

4 Likes

ใช้ไกลโฟเซตได้ครับ ต้นละ 100 ซีซี

มียาฆ่าหญ้าตัวใหม่มาแทนพาราค็อตแล้ว ถามร้านแถวบ้สนได้เลย

ต้องผสมน้ำไหมคับ

กูลไฟร์ซิเนตไซแอมใช่หรือเปล่าคับ มันเป็นกึ่งดูดซึมหรือเปล่าจะตายเหมือนพาราคอตไหมคับ

ใช้ไกลโฟเซต เพียว ๆ ไม่ต้องผสมน้ำ อัตราต้นละ 100 ซีซี ครับ

1 Like

ใช้ได้ทั้งกลูโฟซิเนตและไกลโฟเซตครับ

ใช้ดีเซลแทนครับ