ปลูกผักสลัดต้องเตรียมดินยังไงคะ

ปลูกผักสลัดต้องเตรียมดินยังไงคะ

1 Like

ส่งตรวจดินในแปลงก่อนคับ ว่าขาดอะไรลักษณะเป็นยังไง จะได้บำรุงตรงจุด