ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยน้ำเคมีได้ไหม

ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยน้ำเคมีได้ไหม

ไม่ควรทำ มันคนละประเภทกัน

1 Like

ใด้ครับปุ๋ยน้ำอินทรีย์ถ้าเป็นประเภทน้ำหมักจะต้องผสมน้ำตามสัดส่วนก่อนถึงจะผสมปุ๋ยเคมีครับเช่นน้ำหมักปลาต้องผสมน้ำ100เท่าก่อนที่จะเอาไปผสมกับยาฆ่าแมลงได้หรือปุ๋ยโฮโมนทางใบได้แต่ครวรู้จักสัดส่วนเพราะสองอย่างนี้คือธาตุอาหารพืชเหมือนกัน

3 Likes

ขอบคุณครับ

ถ้าจะให้ดีควรหัดทำเองจะใด้ลดต้นทุน
ข้าวไม่ใด้ต้องการของแพงๆมาฉีดพ่น
1.โฮโมนไข่ทำเอง=25-50บาท
เทียบเท่าของตลาดราคา500-1000
2.น้ำหมักปลาทำไว้แล้วให้ลืมๆมันไป1ปีถึงไปดู.แตว่าจะใช้ตอนนี้ทำไง…ใช้รำอ่อนหรือรำกลาง3โลน้ำตาลทราย1โลน้ำ10ลิตรผสมกันคนๆไว้7วันจะมีฝ้าขาวๆกรองเอาแต่น้ำ
เอามาผสมน้ำพ่นสัก2แก้ว/20
จะเอางามแค่ใหน
3.สารย่อยสลายในนาข้าว500-1500ราคาท้องตลาด
จาวปลวกหรือรังปลวกที่อยู่ข้างในเบาๆนั้นละที่เขาทำขายให้เรา
…ฯลฯ

1 Like