อยากทราบว่าต้นนี้แบ่งไปปลูกอีกต้นได้มั้ยครับ

อยากทราบว่าต้นนี้แบ่งไปปลูกอีกต้นได้มั้ยครับ

8 Likes

รอให้มันออกดอกแล้วใช้เมล็ดจะแน่นอนกว่าคับ

1 Like

มีดอกค่ะรอ

1 Like

ที่ก้านดอกบางต้นจะมีต้นเล็กๆออกมาใหม่เอาไปแยกไปลูกได้

1 Like