ไม่ทราบว่าแบบนี้ทุเรียนเป็นโรคอะไร

ไม่ทราบว่าแบบนี้ทุเรียนเป็นโรคอะไร

2 Likes

น่าจะรากเน่านะ ลำต้นเลยมีปัญหา

2 Likes

ต้นจะตายไหมครับ พอรู้การแก่ปัญหาใหม่ครับ หรือซื้อต้นอื่นมาปลูกใหม่

เป็นอาการที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ไม่ใช่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช แต่ถ้าปล่อยไว้บางครั้งอาจจะมีเชื้อสาเหตุโรคพืชเข้าทำลายซ้ำเติม เกิดอาการยางไหลได้
ดังนั้น ควร ใช้สารกลุ่มคอปเปอร์ป้ายแผล หรือจะพ่นเฉพาะบริเวณรอยแผลแตกก็ได้

4 Likes

ขอบคุณครับ