ิวิธีใส่ปุ๋ยต้นชวนชมต้องทำแบบไหนแล้วใส่ปุ๋ยสูตรอะไรถึงจะดีค่ะมือใหม่ค่ะ

ิวิธีใส่ปุ๋ยต้นชวนชมต้องทำแบบไหนแล้วใส่ปุ๋ยสูตรอะไรถึงจะดีค่ะมือใหม่ค่ะ

16-16-16 ผสมปุ๋ยคอกค่ะ สักอาทิตละครั้งสองครั้ง

1 Like