โปวาโด้นำไปฉีดหนอนม้วนใบข้าวโพดเป็นอันตรายกับคนมากแค่ไหนครับ

โปวาโด้นำไปฉีดหนอนม้วนใบข้าวโพดเป็นอันตรายกับคนมากแค่ไหนครับ

2 Likes

ไม่มีประโยชน์ โปรวาโด มีชื่อสามัญ อิมิดาโคลพริด สารกลุ่ม4A ใช้กับแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ไม่มีประสิทธิภาพกำจัดหนอนม้วนใบ ซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อ ถามว่าอันตรายต่อคนหรือไม่ อันตรายน้อย ยกเว้นเจตนาเอาไปกิน

หนอนผีเสื้อ ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.วิธีกล ใช้การตัดใบ หรือเก็บหนอนไปทำลาย ในช่วงไม่รุนแรงจะลดการระบาดได้
2.ใช้บีที ชีวภัณฑ์ที่เจาะจงกับหนอนผีเสื้อ
การใช้สารเคมี
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน
กลุ่ม28+4คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม ฟลูเบนไดเอไมด์+ไทอะโคลพริด
ใช้สารอย่างน้อย 3-4กลุ่ม สลับกันป้องกันหนอนดื้อยา