กิ่งพันธุ์ต้นไม้คอดกิ่วจากการมัดเชือก แก้ไขอย่างไร ต้นไม้จะโตหรือไม่ครับ

กิ่งพันธุ์ต้นไม้คอดกิ่วจากการมัดเชือก แก้ไขอย่างไร ต้นไม้จะโตหรือไม่ครับ

1 Like

น่าจะโตปกตินะ แต่เรื่องรูปทรงไม่แน่ใจว่าแก้ยังไง