ข้าวเหนียวอายุ15วันควรใส่ปุ๋ยอะไรคับ

ข้าวเหนียวอายุ15วันควรใส่ปุ๋ยอะไรคับ

ข้าวเหนียวพันธุ์อะไรครับ ปลูกแบบนาดำหรือนาหว่านน้ำตมหรือหว่านแห้ง จะได้แนะนำได้ถูกครับ