ทุเรียนอายุ38ปีแตกใบออ่นยากควรพ่นยาอะไรครับ

ทุเรียนอายุ38ปีแตกใบออ่นยากควรพ่นยาอะไรครับ

พ่นบำรุงใบ หรือเร่งใบแก่คับ