ใครพอมีต้นไผ่หญ้าน้ำบ้างครับ

ใครพอมีต้นไผ่หญ้าน้ำบ้างครับ