ที่บ้านขุดร่องเพื่อปลูกไม้ยืนต้น แต่ฝนแล้ง ถ้าจะปูพลาสติกรองก้นบ่อ แล้วสูบน้ำจากคลองมาใส่ จะเป็นผลเสียกับการปลูกไม้ยืนต้

ที่บ้านขุดร่องเพื่อปลูกไม้ยืนต้น แต่ฝนแล้ง ถ้าจะปูพลาสติกรองก้นบ่อ แล้วสูบน้ำจากคลองมาใส่ จะเป็นผลเสียกับการปลูกไม้ยืนต้นไหมคะ

1 Like

ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับ ช่วยเก็บน้ำได้ดีด้วย

1 Like