ปุ่ยอะไรใส่ยางพาราแล้วได้น้ำยางดีบ้างครับ

ปุ่ยอะไรใส่ยางพาราแล้วได้น้ำยางดีบ้างครับ

อายุเท่าไหร่คับ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุด้วย