หนองน้ำใสใครมีพันธ์ไผ่ซางม่นบ้างครับ

หนองน้ำใสใครมีพันธ์​ไผ่ซางม่นบ้างครับ