ปุ๋ยสตรูไหนใสปามล์ดก

ปุ๋ยสตรูไหนใสปามล์ดก

ลองดูโพสต์นี้ค่ะ รอบที่แล้วใส่ปุ๋ย13-13-21กับ0-0-60 รอบถัดๆไปใส่ปุ๋ยอะไรคับ ปาล์มขาดคอกับบางต้นแทงทะลายแล้วกับต้นที่มีลูกอยุ่แล้ว แล้วต้อ คำแนะนำเยอะ