ปลูกผักบุ้งใต้ต้นพริก แย้งสารอาหารกันไหมครับ

ปลูกผักบุ้งใต้ต้นพริก
แย้งสารอาหารกันไหมครับ

4 Likes

ปลูกผักบุ้งใต้ต้นพริกแย้งสารอาหารกันไหมครับ

แย่งอาหารกันแน่นอน เพราะผักบุ้งใช้อาหารมากและโตเร็วกว่าพริก

1 Like

ขอบคุณครับอาจารย์