ทุเรียนผมอาการนี้แกัใขอยางไรครับทานผู้รู้บอกด้วยครับ

ทุเรียนผมอาการนี้แกัใขอยางไรครับทานผู้รู้บอกด้วยครับ

4 Likes

ถอนทิ้ง ขุดปรับดินแล้วค่อยปลูกใหม่ครับ

1 Like

แก้ยาก หาต้นมาปลูกใหม่ ตัดก้นถุงตัดรากขดและฝังดินแค่2ใน3ของถุง หาเศษใบไม้ที่มีดินผสมคลุมรอบๆถุง ไม่ต้องเอาถุงออก ทิ้งไว้ 2 เดือนต้นแข็งแรงค่อยเอาถุงออก

รดน้ำสม่ำเสมอ ทุกวัน วันเว้นวัน สามวันครั้ง ตามอาการของต้นและดิน