ตัวอะไรที่มันเจาะยอดต้นทุเรียน คืนเดียว แล้วทำให้ยอดแห้งตายได้เลยครับ ต้นสูงประมาณสองเมตร

ตัวอะไรที่มันเจาะยอดต้นทุเรียน คืนเดียว แล้วทำให้ยอดแห้งตายได้เลยครับ ต้นสูงประมาณสองเมตร

2 Likes

รอยทำลายของแมลงกลุ่มด้วงหรือหนอนผีเสื้อเจาะกิ่ง ลองผ่าออกมาดูอาจจะเจอตัวต้นเหตุ แก้ไขโดยตัดแต่งกิ่งเผาทำลาย

2 Likes