ใบมะนาวเป็นแบบนี้ ต้องรักษายังไงคะ

ใบมะนาวเป็นแบบนี้
ต้องรักษายังไงคะ

7 Likes

ถ้าเป็นอาการเนื้อ้เยื่อใบแห้งขาว รักษาให่้เขียวเหมือนเดิมไม่ได้ แล้ว แต่ถ้าไม่ให้เกิดอีก จะต้องลดความเข้มข้นของสิ่งที่พ่น หรือ เลิกใช้ไปเลย

ไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยอ่ะค่ะ
เค้าเป็นเองเลยค่ะ

เก็บใบที่เป็นออกให้หมดเพื่อป้องกันการลุกลาม ไปสู่ส่วนที่ยังดี และจะได้กิ่งเพิ่มขึ้นจากตาใบ ที่เราเอาออก ใช้กรรไกรตัด ใช้มือดึง อาจทำให้ผิวของลำต้นฉีก

1 Like

เก็บใบที่ไหม้แล้วฉีดน้ำผสมสารส้มและเครื่องแกงพริก

2 Likes

ของผมก็เป็น ทำแบบนี้จะหายได้ไช่ไหมครับ

ลักษณะอาการนี้ ไม่ใช่อาการจากเชื้อสาเหตุโรคพืช แต่เป็นการเกิดพิษของพืชจากการปฏิบัติ เช่น พ่นบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เข้มข้นเกินไป หรือการใส่ปุ๋ยทางใบ ที่มากเกินไป หรือ รดน้ำหมักแล้วค้างบนใบ เมื่อถูกแดดเกิดการเผาไหม้ และอื่นๆ ที่จะต้องพิจารณา เป็นต้น

1 Like

วัดค่าดินยังครับ