ผมตัดหญ้าเสร็จแล้วกวาดคลุมดินรอบบริเวณไม้ผลมันจะทำให้ร้อนและดึงไนโตรเจนออกจากต้นไม้หรือไม่อยากถามผู้รู้ครับ

ผมตัดหญ้าเสร็จแล้วกวาดคลุมดินรอบบริเวณไม้ผลมันจะทำให้ร้อนและดึงไนโตรเจนออกจากต้นไม้หรือไม่อยากถามผู้รู้ครับ

2 Likes

ไม่ควรเอาเศษหญ้าคลุมโคนต้นเพราะ
1.หากมีเมล็ด จะงอกขึ้นมาทวีคูณ
2.หากมีเชื้อโรคติดมา จะเกิดโรคสะสม
3.จะเป็นแหล่งวางไข่ของพวกด้วงบางชนิด เข่น แมลงนูน แมลงนูนหลวง ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง
ควรน้ำไปหมักรวมกันที่ใดที่หนึ่งจนย่อยสลายดีแล้วจึงนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน

1 Like