ใครยอดทุเรียนแห้ง ลองดูอาจมีหนอนมาเจาะเข้าลำต้น แล้วกินแกนไม้ หากปล่อยไว้ ไม่ตัดยอด มันจะกินแกนไม่ จนต้นไม้ตายได้

ใครยอดทุเรียนแห้ง ลองดูอาจมีหนอนมาเจาะเข้าลำต้น แล้วกินแกนไม้ หากปล่อยไว้ ไม่ตัดยอด มันจะกินแกนไม่ จนต้นไม้ตายได้

5 Likes