พึ่งทำสวนครั้งแรกขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

พึ่งทำสวนครั้งแรกขอคำแนะนำหน่อยค่ะ