องุ่นใบเป็นจุดไหม้ลุกลามทั่วทั้งต้น คือโรคอะไรจะแก้ไขด้วยวิธีไหนครับ

องุ่นใบเป็นจุดไหม้ลุกลามทั่วทั้งต้น คือโรคอะไรจะแก้ไขด้วยวิธีไหนครับ

ขอดูรูปอาการจุดด้วย