ยาจับไบกับฮอร์โมนทางไบผสมน้ำไส่ปนกันได้ไม

ยาจับไบกับฮอร์โมนทางไบผสมน้ำไส่ปนกันได้ไม

ปกติสารจับใบคือจะมีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวโดยไปล้างไขมันที่ใบพืช ทำให้สารอื่นๆทั้งสารกำจัดแมลง โรคพืช วัชพืช ปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน อาหารเสริม สามารถซึมเข้าไปเนื้อเยื่อพืชได้ดี เหมาะสำหรับสารที่ละลายน้ำยาก เช่น สูตรผง สูตรเม็ด ปุ๋ยเกล็ด แต่ต้องระวังถ้าใช้มากหรือพ่นบ่อย จะไปกัดนวลบนพืชได้ เช่น คะน้า องุ่น เผือก