ใครมียากำจัดข้าวฟ่าง...เเนะนำหน่อยจ้า

ใครมียากำจัดข้าวฟ่าง…เเนะนำหน่อยจ้า

เคยเห็นอาจารย์ตอบโพสแบบนี้นะคะ

1.ถ้าหญ้าเล็กไม่โตเกินไปใช้กลูโฟซิเนตแอมโมเนียม พ่นระหว่างร่องโดยใช้หัวฉีดที่มีหัวครอบ เพื่อไม่ให้ละอองสารไปสัมผัสต้นมันสำปะหลัง
2.หญ้าใบแคบ ขนาด5-10เซน หรือมีใบจริง3-5ใบ ใช้สารที่เลือกทำลายเฉพาะหญ้าใบแคบ เช่น ฟลูอะซิฟอบ ฮาโลซิฟอบ ควิซาโลฟอบ หรือฟิโนซาฟอบ
3.ถ้าหญ้าโตมากๆ ใช้แรงงานคนช่วย หรือใช้แปลงทาสีจุ่มสารไกลโฟเสตป้ายที่ใบหญ้าโดยเฉพาะบริเวณส่วนยอด หญ้าจะค่อยๆแห้งตาย