ผมจะทำนาบัวต้องตัดหญ้าและเตรียมดินยังไงบ้างครับ

ผมจะทำนาบัวต้องตัดหญ้าและเตรียมดินยังไงบ้างครับ

2 Likes

ผมจะทำนาบัวต้องตัดหญ้าและเตรียมดินยังไงบ้างครับ

การทำนาบัวหลวงตัดดอก

1.กำหนดพื้นที่ทำนาบัว 5-50 ไร่ ควรทำการวิเคราะห์ดินที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.ยกคันดินกว้าง 2 สูง 1.5 เมตรล้อมรอบแปลง
3.เก็บวัสดุ กำจัดวัชพืช ไถปรับพื้นที่
4.ไถดะ โดยดินกรดให้โรยปูน 300-400 กิโลกรัม/ไร่หรือตามค่าวิเคราะห์ดินตากดิน 15-30 วัน แล้วมาไถแปรโดยเติมปุ๋ยคอก 200-500 กิโลกรัม/ไร่
5.เปิดน้ำเข้าแปลงปลูก สูง 15 เซนติเมตรเพื่อให้ดินนิ่มอ่อนตัว
6.ใช้เหง้าพันธ์ุบัวที่มีรากติดมี2-3ข้อ/เหง้า หากเหง้ามีข้อน้อยใช้จับมารวมกันตอนปลูก
7.การปลูกใช้ไม้ปักยึดเหง้า หรือหมกเหง้าลงในดิน ที่ระยะ 2X2เมตร
8.การจัดการน้ำ ให้เหมาะสม ที่ความสูง พอเหมาะ มีปั๊มน้ำสูบน้ำเข้า- ออก
9.การให้ปุ๋ยบัว 16-16-16+15-0-0+26.5CaO หรือ ยูเรีย 50 กิโลกรัม/ไร่ หลังปลูกแล้ว ทุกๆ 2เดือนพร้อมให้ธาตุรอง/เสริมไปพร้อมๆกัน
10การเก็บเกี่ยว หลังปลูกเมื่อบัวมีอายุ 75-90 วัน ก็มีดอกให้เก็บ ได้วันเว้นวัน
11.การทุบบัวหลังบัวอายุประมาณ 7 เดือน ต้นโทรม ทำการสูบน้ำออกแล้วใช้ลูกขลุบทุบเพื่อตัดแต่งไหลออกจากกอเดิมไปปลูกที่ใหม่ หรือจำหน่าย
12.สูบน้ำเข้านาบัว ไหลบัวที่ตัดแต่งใหม่ก็จะแตกใหม่ภายใน 2-3 วันหลังทุบ และให้ปุ๋ยแบบเดิม ตามข้อ9.
13.และเก็บบัวอีก ต่ออีก 3 เดือน และเมื่อต้นโทรมก็จะทุบบัว ตามขั้นตอนข้อ 11-12
14เมื่อทุบบัว 2-3 ครั้งแล้วควรรื้อแปลงปลูกใหม่
15.ศัตรูที่สำคัญ เช่น โรครากเน่า โรคใบจุด แมลงสำคัญได้แก่ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ ไรแดง ช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืช สัปดาห์ละครั้ง

1 Like

ขอกราบขอบพระคุณมากครับผม