แดดจัดทำให้ เมล็ดไม่งอกรึปล่าวครับ

แดดจัดทำให้ เมล็ดไม่งอกรึปล่าวครับ

เมล็ดอะไรครับพี่ พืชผักบางชนิดอาจจะมีวิธีการเฉพาะเช่นนำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อน

1 Like

เมล็ดไม่งอก อาจจะเกิดได้จาก
๑. เมล็ดเสื่อม หมดอายุแล้ว
๒. เมล็ดอยู่ในระยพักตัว สามารถกระตุ้นได้ด้วยการแช่ในน้ำอุ่น
๓. มดขนเมล็ดไปหมดแล้ว
๔. ความชื้นในดินไม่เพียงพอ

4 Likes

ขอบคุนครับ

ขอบคุนครับ

แดดจัดทำให้ เมล็ดไม่งอกรึปล่าวครับ

1.อุณหภูมิกลางแดดจัด ประมาณ 40-42 องศาเซนเซียส อาจมีผลต่อการงอกได้
2.ปกติอณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอก 21-30 องศาเซนเซียส
3.การงอกไม่ต้องแสง ในที่มืดจะงอกได้ดีที่สุด
การแก้ไข
ย้ายกะบะเพาะเมล็ดเข้าที่ร่มรำไร เมล็ดจะงอกดีขึ้น