พริกเป็นโรคกุ้งแห้งแก้อย่างไรครับ

พริกเป็นโรคกุ้งแห้งแก้อย่างไรครับ

1 Like

ถ้ามั่นใจว่าเป็นโรคกุ้งแห้ง หรือโรคแอนแทรคโนสจริง
๑…ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้ามีผลพริกที่แสดงอาการโรคต้องเก็บออกจากแปลงให้หมด เพราะหากทิ้งไว้จะเป็นแหล่งระบาดของโรค ทำให้บางครั้งการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชไม่ได้ผลเท่าที่ควร

๒ ในกรณีที่โรคระบาดมากๆ และต้นพริกยังมีอายุไม่มากนัก อาจจะตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกไปจากแปลงปลูก แล้วบำรุงรักษาต้นให้ฟื้นขึ้นมา จะได้ผลผลิตใหม่ที่มีคุณภาพเช่นเดิม

เ๓. เมื่อตัดแต่งกิ่ง หรือ เก็บผลที่เป็นโรคออกจากแปลงแล้ว พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

การแก้ปัญหาโรคแอนแทรคโนสพริกที่สำคัญที่สุด คือความสะอาดในแปลงปลูก จะต้องไม่มีผลพริกที่เป็นโรคตกหล่นอยู่ในแปลง ถ้าทิ้งเศษซากพริกที่เป็นโรคไว้มนแปลงปลูก หรือ ข้างๆแปลงปลูก การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช จะประสพผลสำเร็จน้อยมาก เพราะมีเชื้อสาเหตุปลิวอยู่ในแปลงปลูกตลอดเวลา

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับอาจารย์