กราบขออภัยครับนำ้เค็มพอจะปลูกบัวได้ไม่ครับ

กราบขออภัยครับนำ้เค็มพอจะปลูกบัวได้ไม่ครับ

1 Like

พูดกันตรงๆน่าจะไม่รอดนะครับ ผมว่าบัวไม่ทนเค็มนะ

1 Like

ขอบคุณครับ