ผมอยากรู้ต้นใม้ชนิดนี้คือต้นอะใรคับ

ผมอยากรู้ต้นใม้ชนิดนี้คือต้นอะใรคับ