การดึงช่อมะม่วง ใช้ไธโอล้วนๆ หรือโพแทสเซี่ยมล้วนๆ อะไรมีผลเสียกว่ากันครับ หรือใช้อย่างไรเหมาะสมสุดครับ

การดึงช่อมะม่วง ใช้ไธโอล้วนๆ หรือโพแทสเซี่ยมล้วนๆ อะไรมีผลเสียกว่ากันครับ หรือใช้อย่างไรเหมาะสมสุดครับ

ผมอ่านจากคลังความรู้เค้าไม่ได้บอกว่าอันไหนมีผลเสียกว่ากันนะคับ แต่อันนี้เป็นอัตราการใช้คับพี่

การกระตุ้นตาดอก เมื่อใบแก่แข็งกรอบ ตายอดโปนดังรูปที่ 3 ให้ทำการกระตุ้นให้แตกตาดอกด้วยไทโอยูเรีย (0.5%) อัตรา 100กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ โพแทสเซียมไนเตรท2.5% (13-0-46) อัตรา 500กรัม/น้ำ 20 ลิตร

1 Like

การดึงช่อมะม่วง ใช้ไธโอล้วนๆ หรือโพแทสเซี่ยมล้วนๆ อะไรมีผลเสียกว่ากันครับ หรือใช้อย่างไรเหมาะสมสุดครับ

การดึงช่อ นั้นก็สามารถใช้ไทโอยูเรีย ล้วนๆ หรือ โปแตสเซี่ยมไนเตรทล้วนๆก็ได้สมัยแรกก้ใช้กันอย่านี้แหละ
การกระตุ้นตาดอกมะม่วง เมื่อใบแก่แข็งกรอบ ตายอดโปนรูปที่ 3 ให้ทำการกระตุ้นให้แตกตาดอกด้วยไทโอยูเรีย (0.5 %)อัตรา100กรัม/น้ำ 20ลิตร หรือ โปแทสเซียมไนเตรท 2.5%(13-0-46)อัตรา500กรัม/น้ำ 20ลิตร

1 Like

ถ้ามีช่อ/ลูก อยู่บ้างแล้วควรใช้สูตรไหนดึงดีครับ