โรคใบเหลืองที่เกิดขึ้นในมันสำปะหลังสาเหตุมาจากอะไรครับ

โรคใบเหลืองที่เกิดขึ้นในมันสำปะหลังสาเหตุมาจากอะไรครับ

1 Like

เหลืองแบบไหนคับมีรูปไมคับ