ผมสามารถปลูกโดยไม่มีเชือกได้ไหมครับเเบบปล่อยไปตามธรรมชาติลูกจะ ดีเหมือนในรูปไหมครับ (เมล่อน)

ผมสามารถปลูกโดยไม่มีเชือกได้ไหมครับเเบบปล่อยไปตามธรรมชาติลูกจะ
ดีเหมือนในรูปไหมครับ (เมล่อน)

6 Likes

ผมสามารถปลูกโดยไม่มีเชือกได้ไหมครับเเบบปล่อยไปตามธรรมชาติลูกจะดีเหมือนในรูปไหมครับ (เมล่อน)

เมืองไทย สภาพแวดล้อมอาจไม่เหมาะสม อาจทำให้ผลไม่สวยงาม หรืออาจมีแมลง -โรคเข้าทำลายผลได้
ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งแบบแขวนลูกและเลื้อยไปตามดินครับ