ฝรั่งหงเป่าสือ ดอกล่วงมีวิธีแก้ไขยังไงครับ เด็ดยอดแล้วดอกก็ยังล่วงอยู่

ฝรั่งหงเป่าสือ ดอกล่วง​มีวิธีแก้ไขยังไงครับ​ เด็ดยอดแล้วดอกก็ยังล่วงอยู่

ฝรั่งหงเป่าสือ ดอกล่วง​มีวิธีแก้ไขยังไงครับ​ เด็ดยอดแล้วดอกก็ยังล่วงอยู่
การที่ดอกฝรั่งร่วง
1.ขาดน้ำไม่เพียงพอ
2.อากาศร้อนจัด การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารต่ำ การสังเคราะห์แสงได้ไม่ดี
3.ขาดอาหาร จากปุ๋ยที่ให้ไม่เพียงพอ หรือสังเคราะห์ได้น้อย
การแก้ไข
1.ให้น้ำให้เพียงพอ
2ให้ปุ๋ยทางดิน 8-24-24หรือ9-24-24 +แคลเซียม-โบรอน +สังกะสี รดน้ำ ตามหากใส่แล้วไม่ต้องใส่อีก
3.หรือเสริมพ่นปุ๋ยทางใบ 10-52-17 +แคลเซี่ยม-โบรอน สังกะสี 2-3 ครั้ง

2 Likes

ขอบคุณครับ​