ทำไมฝรั่งเป็นแบบนี้ค่ะพร้อมเติมที่กับมีหนอนค่ะชำด้วย

ทำไมฝรั่งเป็นแบบนี้ค่ะพร้อมเติมที่กับมีหนอนค่ะชำด้วย

1 Like

การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในไม้ผล และพืชตระกูลแตง เช่น มะระ บวบ
1.การห่อผลด้วยถุงตาข่าย(ในไม้ผล) ถุงพลาสติก(ฝรั่ง ชมพู่)หรือกระดาษ(มะม่วง กระท้อน บวบ มะระ)
2.พ่นเหยื่อพิษสูตรกากน้ำตาล 2ลิตร+น้ำ 20ลิตร+สารเคมีไตรคลอร์ฟอน 80%SP 60กรัม พ่นเป็นจุดๆ ตามสวนหรือตามต้นวัชพืช จะล่อตัวแมลงวันทองมากินเหยื่อพิษเอง
3.พ่นเหยื่อพิษสูตรโปรตีนไฮโดรไลเสต(มีขายแบบสำเร็จรูป) 1ลิตร+ยาฆ่าแมลง มาลาไทออน 160ซีซี+น้ำ20ลิตร พ่นเป็นจุดๆแมลงวันจะมากินเหยื่อเอง

1 Like

ในฝรั่ง ถ้ามีหนอนเจาะด้านในมักจะเป็นหนอนแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง

1 Like