ปลูกมะพร้าวแกงกี่ปถึงจะเป็นลูก

ปลูกมะพร้าวแกงกี่ปถึงจะเป็นลูก

3 Likes

5-7ปีครับแล้วแต่พันธ์ุ