อยากได้วิธีการแก้น้ำเปรี้ยวพอดีขุดสระใหม่ครับ

อยากได้วิธีการแก้น้ำเปรี้ยวพอดีขุดสระใหม่ครับ

2 Likes

การที่น้ำเปรี้ยวเป็นผลมาจากดินเปรี้ยวครับ ลักษณะของดินเปรี้ยวจัดจะมีชั้นดินสีเหลืองของจาโรไซท์ซึงเป็นต้นเหตุที่ปลดปล่อยความเป็นกรดออกมาทำให้น้ำเปรี้ยว การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธีการรวดเร็วคือการใส่ปูนขาวครับ โดยการคำนวณปริมาณปูนที่จะทำให้น้ำเป็นกลางหายเปรี้ยว แต่จะต้องทราบค่า pH ของน้ำและปริมาณน้ำทั้งหมด เมื่อคำนวณแล้วก็ใส่ปูนลงไปเท่ากับที่คำนวณไว้ แต่เนื่องจากความเปรี้ยวในดินมีปริมาณมากสามารถซึมออกมาได้อีกเมื่อหมดฤทธ์ของปูน ดังนั้นต้องมีหินปูนหรือหินโดโลไมท์วางไว้ตามขอบบ่อ หรือทำเป็นทางลง เพื่อให้เมื่อฝนตกจะได้ชะล้างปูนที่วางไว้ตามขอบบ่อลงไปช่วยลดความเปรี้ยวในระยะยาว เพราะหินปูนพวกนี้ละลายช้าวิธีแก้ระยะยาวอีกอย่างหนึ่งคืออย่าปล่อยให้น้ำในสระแห้งเพราะความเปรี้ยวจะถูกปลดปล่อยออกมามาก สำหรับการหว่านพวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักลงไปบ่อยๆก็จะช่วยให้มีอินทรีย์วัตถุไปอุดช่องว่างที่ก้นสระช่วย บล๊อก

1 Like