ข้าวนาปรังหว่านถี่หรือห่างดีครับ

ข้าวนาปรังหว่านถี่หรือห่างดีครับ

3 Likes

นาหว่านห่างจะเท่ากับนาดำถี่ระบบจัดการง่ายประมานไร่ละ10-12โลถ้านาหว่านถี่ดูแลยากไร่ละ15โลต้องมียาปุ๋ยหลัก
ปุ๋ยรอง และจุลธาตุพร้อม
ปีนี้ผมหว่าน17โล/ไร่(ผมทดลองดูว่าใครๆก็ว่ามะลิ105นี้ไร่ละ500-800โลต่อไร่#แค่ผมอยากรู้ว่ามันจะได้801กิโลมั้ยครับปีนี้ก็รอชม

1 Like