ไม้ใบไหม้แล้วร่วงแก้อย่างไร เกิดจากอะไรค่ะ

ไม้ใบไหม้แล้วร่วงแก้อย่างไร เกิดจากอะไรค่ะ

1 Like

ต้นอะไรเหรอครับ ส่งรูปมาด้วยก็ดีนะครับ อยากเห็นอาการ