คอปเปอร์ออกซีคลอไรผสมกับฟิโพรนิลได้รึไม่?

คอปเปอร์ออกซีคลอไรผสมกับฟิโพรนิลได้รึไม่?

คอปเปอร์เป็นสารอนินทรีย์(โลหะ)ที่มีประจุ 2+ ที่ไวต่อปฎิกิริยาเคมี ไม่ควรผสมสารอื่น พ่นแยกเดี่ยวดีที่สุด โดยเฉพาะฟิโพรนิลจะมีกำมะถัน ที่ไวต่อปฏิกิริยาเช่นเดียวกัน

1 Like