โรคเปลือกแตก ยางไหล แก้ไขยังไงดีครับ

โรคเปลือกแตก ยางไหล แก้ไขยังไงดีครับ

1 Like

ใช้ตัวยากำจัดเชื้อราชนิดเดียวกับยางพาราก็ได้ หรือแบบชีวภาพก็ไตรโคเดอร์มาครับ

แนวทางการจัดการ
๑, อย่าปล่อยให้ต้นพืชอ่อนแอ โดยเฉพาะในช่วงแล้งจัด ควรมีการให้น้ำที่เพียงพอ และมีการคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้น
๒. เมื่อพบอาการโรค ควรตัดกิ่งบริเวณที่เป็นโรคออก
๓.ถ้าเกิดโรคที่บริเวณโคนต้น หรือกิ่งใหญ่ๆ ถากเปลือกบริเวณที่แสดงอาการยางไหลออกให้หมด
๔. บริเวณรอยตัด หรือ บริเวณที่ถากแผลออกแล้ว ทารอยตัดและแผลด้วย ด้วยปูนแดง หรือ สารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มคอปเปอร์ แล้วรีบให้น้ำให้เพียงพอ ถ้าเป็นได้ให้ใส่ปุ๋ยคอกให้รอบโคนต้น
๕.เมื่อพืชเริ่มแตกใบอ่อนพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช และ แมลง เพื่อรักษาใบอ่อนให้เจริญเติบโต สร้างอาหารมาเลี้ยงต้นให้แข็งแรงต่อไป
๖. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น . สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น