สวัสดีค่ะน้องเจนเป็นเกษตรเมืองใหม่เพิ่งหัดปลูกกำลังจะขอมันแข็งค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเจนเป็นเกษตรเมืองใหม่เพิ่งหัดปลูกกำลังจะขอมันแข็งค่ะ https://stream.mux.com/hV01AmkNMSekf7tSx1RD202zcMfqmRAqa6cL2bHBpHWXQ.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/h42tcs6drt.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=JdPBNOjtAqw58ch00mBqM3fmlUJ3e4JVk3PbvpiqYR2E