การผสมพันธุ์กล้วย

การผสมพันธุ์กล้วย

1 Like

กล้วยอะไรคะ พันธุ์อะไร ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยนะคะ