อยากทราบว่าต้องทำแบบนั้น ต้นทุเรียนใบร่วง ใบมีสีเหลือง ใต้ใบมีเพียสีขาวและมีตัวแกาะที่ลำตัว ขอคำปรึกษาหน่อย

อยากทราบว่าต้องทำแบบนั้น ต้นทุเรียนใบร่วง ใบมีสีเหลือง ใต้ใบมีเพียสีขาวและมีตัวแกาะที่ลำตัว ขอคำปรึกษาหน่อย

2 Likes

ถ้ามีเพลี้ยสีขาวจะเป็นเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยหอย ตัดแต่งกิ่งให้แตกยอดใหม่ แล้วค่อยจัดการเพลี้ย

1 Like

การจัดการเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ยมากไปเผาได้เลย จะลดจำนวนได้มาก เพราะตัวแม่ 1ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500-1000ตัว ถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6อะบาเมกติน
-กลุ่ม9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวต์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทริน เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้น

1 Like

การจัดการเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียนต้นเล็ก สามารถปรับใช้สารกลุ่ม4A เช่น ไทอะมีทอกแซม25%WG หรืออิมิดาโคลพริด70%WG อัตรา 5-10กรัมต่อน้ำ 20ลิตร รดโคนต้นเพื่อให้สารดูดซึมเข้ารากไปตามท่อน้ำ กิ่ง ใบและยอด ช่วงพบการระบาด รดโคนต้นติดต่อกัน 2-3ครั้ง ห่างกัน 7วัน

1 Like